Początek roku to dobry moment aby przygotować plan na kolejne miesiące. Również ten dotyczący zdrowia naszych dzieci. Kiedy po raz ostatni odwiedziliście rodzinnie stomatologa? Macie zaległe szczepienie? Dawno nie wykonywaliście Waszym dzieciakom  badań kontrolnych? A może zupełnie zapomnieliście o zaleconej przez pediatrę wizycie w poradni specjalistycznej? Tylko ile to będzie kosztowało? A kolejki takie długie. Postaram się Was przekonać, że przy odrobinie chęci, samodyscypliny , dobrej organizacji i wiedzy, nie taki diabeł straszny!

Młodzi rodzice często jeszcze przed urodzeniem się dziecka są bombardowani wieloma informacjami o tym co powinni, a czego bezwzględnie im nie wolno. Kontrowersje wokół szczepień ochronnych, a nawet witaminy K, mogą bardzo skutecznie podkopać zaufanie do opieki zdrowotnej, jaką są objęte dzieci. W całym tym chaosie łatwo się pogubić. Część rodziców skupia się na kwestii szczepienia, bądź raczej nie-szczepienia, jednocześnie zupełnie nie zwracając uwagi na inne aspekty zdrowia swojego Malucha. A szkoda…, bo do zaoferowania mamy całkiem sporo. Niezależnie od tego czy jeszcze oczekujecie narodzin Maluszka, czy On już zawitał do Waszego domu, a może jesteście rodzicami kilku pociech-  czy wiecie co należy się każdemu dziecku w Polsce, z jakich świadczeń zdrowotnych mogą skorzystać Wasze dzieci BEZPŁATNIE, a przy jakich mają prawo do dofinansowania? Jeśli nie to nic straconego! Dziś opowiem Wam o tym, jak to jest z naszą rodzimą, bezpłatną opieką pediatryczną. Mam nadzieję, że ta wiedza przyda się Wam w nowym roku, abyście jeszcze lepiej mogli zadbać o zdrowy i harmonijny rozwój Waszych dzieci.

Co należy się każdemu dziecku w Polsce?

Zacznijmy od kwestii podstawowej a zarazem najważniejszej:

W Polsce WSZYSTKIE dzieci są objęte bezpłatną opieką zdrowotną!

Dziecko powinniśmy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego niezwłocznie po narodzinach. W tym celu należy poinformować pracodawcę o nowym członku rodziny. Najczęściej robią to rodzice, ale mogą zrobić to również dziadkowie maleństwa. Jednak… niezależnie od tego, czy dziecko jest ubezpieczone, czy nie, ma ono prawo do opieki zdrowotnej do ukończenia 18 roku życia. Dokumentem potwierdzającym jego prawo do świadczeń jest dokument potwierdzający tożsamość lub skrócony odpis aktu urodzenia.

Nawet jeśli dziecko nie posiada ubezpieczenia, może korzystać w Polsce ze świadczeń refundowanych jak osoba ubezpieczona po warunkiem, że :

 • Posiada obywatelstwo polskie.
 • Zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Nie ukończyło 18. roku życia.

Opiekę zdrowotną nad dziećmi zdrowymi oraz chorymi pełnią w Poradniach POZ (Dziecięcych) zarówno lekarze pediatrzy, jak również lekarze rodzinni oraz pielęgniarki i położne w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 18.

Gdy dziecko wymaga nagłej konsultacji lekarskiej w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny- wówczas przez całą dobę można skorzystać BEZPŁATNIE z opieki NAJBLIŻSZEJ Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (miejsce zamieszkania nie ma znaczenia). Z pomocy takiej Poradni można również skorzystać w dni powszednie  od poniedziałku do piątku w godz. od 18. do 8.

 

co należy się każdemu dziecku

1.Szczepienia ochronne
2.Badanie słuchu
3.Badania laboratoryjne
4.Inne badania
5.Wsparcie położnej środowiskowej
6.Wizyta patronażowa u lekarza pediatry
7.Patronaż pielęgniarki środowiskowej
8.Wizyty profilaktyczne
9.Stomatologia dziecięca</strong
10.Wyroby ortopedyczne i nie tylko

1.Szczepienia ochronne

Chociaż szczepienia skojarzone (5w1 i 6w1) oraz zalecane są coraz powszechniej stosowane, niestety ich koszty (każdej kolejnej dawki) ponoszą rodzice. Jest to duży wydatek i dla wielu rodziców główny powód, dla którego z nich rezygnują. I nic w tym złego! Każdemu polskiemu dziecku przysługują szczepienia BEZPŁATNE, które stanowią równie skuteczną ochronę przed chorobami zakaźnymi. Od 01.01.2017r. również szczepienie przeciwko pneumokokom, które wcześniej było szczepieniem odpłatnym, zostało wpisane na listą szczepień obowiązkowych…a w związku z tym-bezpłatnych.

Ponadto warto śledzić lokalne akcje prozdrowotne- dzięki nim w niektórych polskich miastach można zaszczepić dzieci bezpłatnie również przeciwko meningokokom, grypie czy HPV. Gdzie ich szukać? Wystarczy zapytać w Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy, lub popytać znajomych, którzy również mają dzieci. Czasami o akcjach „doszczepiania” informują żłobki lub przedszkola. Bądźcie czujni!

Szczepienie przeciwko ospie wietrznej

Dodatkowym szczepieniem, które również może być realizowane nieodpłatnie jest szczepienie przeciwko ospie wietrznej. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na 2018 rok, szczepienie przeciwko ospie wietrznej należy do szczepień obowiązkowych (a więc bezpłatnych) między innymi dla dzieci, które przebywają w żłobkach lub klubach dziecięcych (do ukończenia 3. roku życia) oraz w rodzinnych domach dziecka. Co zrobić aby skorzystać z tego szczepienia bezpłatnie?Wystarczy zgłosić się do poradni pediatrycznej z zaświadczeniem wystawionym przez żłobek lub klub dziecięcy. I to wszystko!

Sytuacje szczególne

Szczepionki 5w1

Zdarzają się sytuacje zdrowotne, które stanowią przeciwwskazanie do zaszczepienia dziecka bezpłatną szczepionką przeciwko krztuścowi (tzw. pełnokomórkową). Wówczas konieczne jest zastosowanie preparatu z acelularną komponentą krztuśca, takiego jak szczepionka 5w1 czy 6w1. Chociaż są to szczepionki, których zwyczajowo koszt ponoszą rodzice, w tej szczególnej sytuacji rodzice nie są narażeni na przymusowe ponoszenie tego wydatku. Po udokumentowaniu takiego przeciwwskazania odpowiedni preparat jest podawany bezpłatnie. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku dzieci, które urodziły się przed UKOŃCZENIEM 37 tygodnia ciąży lub z masą ciała mniejszą niż 2500g. One również otrzymują szczepionki wysokoskojarzone nieodpłatnie.

Szczepienie przeciwko pneumokokom

Odkąd szczepienia przeciwko pneumokokom zostały wprowadzone jako obowiązkowe do kalendarza szczepień (01.01.2017r.), odtąd możemy podawać je niemowlętom bezpłatnie. Ale uwaga! Co z dziećmi urodzonymi wcześniej? Program szczepień ochronnych przewiduje również możliwość darmowego podania szczepionki przeciwko pneumokokom dzieciom starszym, do ukończenia 5. roku życia. Dotyczy to dzieci:

 • po urazie ośrodkowego układu nerwowego
 • z wadą ośrodkowego układu nerwowego, której towarzyszy wyciek płynu mózgowo- rdzeniowego
 • zakażonych HIV, po przeszczepieniu szpiku,
 • przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego
 • chorujących na przewlekłe choroby serca, schorzenia immunologiczno- hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną, asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony,
 • po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym,
 • z przewlekłą niewydolnością nerek i nawracającym zespołem nerczycowym,
 • z pierwotnymi zaburzeniami odporności,
 • z chorobami metabolicznymi, w tym z cukrzycą
 • z przewlekłymi chorobami płuc, w tym dzieci chore na ASTMĘ
Przyjezdni

W sytuacji szczególnej znajdują się dzieci, które urodziły się w innych krajach, natomiast aktualnie przebywają w Polsce ponad 3 miesiące (np. podczas wakacji). Wówczas są one również objęte bezpłatnymi szczepieniami obowiązkowymi zgodnie z polskim Programem Szczepień Ochronnych.

2.Badanie słuchu

Każde nowo narodzone dziecko, przed opuszczeniem szpitala jest poddawane bezpłatnie badaniu otoemisji akustycznych. Co to za badanie? To nic innego jak badanie słuchu. Jeśli jego wynik jest pozytywny, do książeczki zdrowia dziecka wklejany jest certyfikat niebieski (otoczony niebieską ramką), tzn. że słuch dziecka jest prawidłowy. Jeśli natomiast wynik jest nieprawidłowy, wątpliwy, lub istnieją czynniki ryzyka wystąpienia u dziecka wady słuchu, maluszek otrzymuje certyfikat w kolorze żółtym (żółta ramka) oraz skierowanie do poradni audiologicznej.

Listę ośrodków audiologicznych można znaleźć tutaj.

Kontrolne badanie słuchu dziecka można wykonać nieodpłatnie, udając się do poradni audiologicznej ze skierowaniem wystawionym przez lekarza pediatrę (niektóre gabinety audiologiczne wykonują badanie słuchu bezpłatnie również bez skierowania).

3.Badania laboratoryjne

Wykonywanie badań laboratoryjnych to jeden z elementów, dzięki któremu możliwa jest ocena stanu zdrowia dzieci. Sytuacji, które wymagają pobrania krwi lub moczu od dziecka jest bardzo wiele. Za większość najczęściej wykonywanych u dzieci badań laboratoryjnych nie trzeba płacić. Wystarczy skierowanie… Lekarz pediatra ma możliwość wystawienia w poradni NFZ skierowania (w zależności od wskazań!!!), dzięki któremu możecie wykonać dzieciom nieodpłatnie szereg badań: krwi, moczu, kału oraz posiewy. Sprawdźcie koniecznie poniższą listę badań dostępnych bezpłatnie w ramach POZ!

co należy się każdemu dziecku

Badania krwi:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • retykulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
 • stężenie transferyny,
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL,
 • FT3,
 • FT4,
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity,
 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

4.Inne badania

W ramach poradni pediatrycznej NFZ macie możliwość uzyskania skierowania również na inne badania diagnostyczne, które uprawnia do bezpłatnego ich wykonania. Ale uwaga! Pomimo tego, że otrzymaliście skierowanie, termin badania może być odległy (za kilka tygodni, czasem nawet miesięcy). O ile w przypadku badań, które muszą być wykonane pilnie, aby przyspieszyć ich wykonanie w grę wchodzi hospitalizacja lub badanie na Wasz koszt, to w przypadku np. badań kontrolnych, przy odrobinie organizacji na takie badanie można zapisać się nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. O jakich badaniach mowa?

Poniżej znajdziecie listę badań, na które również można otrzymać skierowanie od lekarza pediatry w poradni NFZ:

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
Badanie ultrasonograficzne (USG):
 • Usg stawów biodrowych

Dysplazja stawu biodrowego oznacza nieprawidłowy jego rozwój, co może skutkować zwichnięciem stawu. W konsekwencji dziecko dotknięte dysplazją ma spore trudności w chodzeniu, dlatego bardzo ważne jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie tego zaburzenia. Podstawowym badaniem w kierunku wykrywania dysplazji stawów biodrowych u dzieci jest badanie fizykalne noworodka po urodzeniu, oraz podczas każdej wizyty u pediatry. W przypadku gdy występują niepokojące objawy, lekarz kieruje maluszka na badanie USG bioder. Wykonanie tego badania jest szczególnie  wskazane, gdy w przeszłości w rodzinie występowały przypadki  dysplazji stawu biodrowego, oraz w przypadku porodu pośladkowego.

Jednak pomimo tego, że USG stawów biodrowych nie jest konieczne u każdego niemowlęcia,  warto aby wykonać u dziecka przynajmniej jedno takie badanie. Najlepszym momentem jest 6 tydzień życia dziecka. Można takie badanie wykonać bezpłatnie w poradni preluksacyjnej (NFZ) po uzyskaniu skierowania z oddziału szpitalnego lub od lekarza pediatry/ rodzinnego.

 • USG tarczycy i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
 • USG brzucha
 • USG obwodowych węzłów chłonnych.
Spirometria
Zdjęcia radiologiczne:
 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:
 • zdjęcie czaszki,
 • zdjęcie zatok,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

5.Wsparcie położnej środowiskowej

Każdej świeżo upieczonej mamie, po zapisaniu noworodka do poradni POZ należy się bezpłatne wsparcie położnej. Zazwyczaj kontaktuje się ona z rodzicami aby ustalić najbardziej dogodny czas i miejsce wizyt.  Do ukończenia przez Maluszka 6 tygodnia życia położna odwiedzi Was 6 razy. W trakcie wizyt położna zważy i zmierzy dzidziusia, zbada stan skóry, wspomoże w razie trudności z karmieniem oraz doradzi w kwestiach pielęgnacyjnych. Poza tym położna może doradzić w kwestii wyboru szczepień ochronnych oraz zaalarmować lekarza pediatrę, gdy stan zdrowia maluszka jest niepokojący. Jeszcze przed urodzeniem się dziecka możecie zorientować się jakie położne środowiskowe pracują w poradni, do której zostanie zapisana Wasza pociecha, popytać znajomych o rekomendacje lub umówić się na spotkanie z samą położną. Dzięki temu, gdy Maluszek będzie już na świcie, będziecie mogli ze spokojem oczekiwać jej wizyt.

6.Wizyta patronażowa u lekarza pediatry

Wizyta patronażowa jest z założenia pierwszą wizytą noworodka w poradni dziecięcej. W moim odczuciu jest to najważniejsza wizyta. Powinna się ona odbyć pomiędzy 1. a 4. tygodniem życia dziecka i jest zupełnie bezpłatna. Nie będę rozpisywała się w tym miejscu na temat szczegółów, ale zapraszam do lektury wpisu, w którym zdradzam niewtajemniczonym jak przebiega wizyta patronażowa:  Pierwsze koty za płoty… Wizyta patronażowa u lekarza pediatry- czego się po niej spodziewać i jak się do niej przygotować ?

wizyta patronażowa u lekarza pediatry

7.Patronaż pielęgniarki środowiskowej

Ostatnim rodzajem wizyt patronażowych jest patronaż pielęgniarki środowiskowej.  Jest ona obowiązkowa, a więc bezpłatna, i uwaga: powinna być niezapowiedziana!!! Jej założenia są podobne do patronażu położnej, jednak ze względu na to, że odbywa się w późniejszym czasie, może dotyczyć nieco innych problemów, z którymi borykają się rodzice. Pierwsza taka wizyta powinna odbyć się w 3-4 miesiącu życia dziecka. Poza sprawdzeniem stanu zdrowia Malucha, zadaniem pielęgniarki jest sprawdzenie w jakich warunkach i otoczeniu wychowuje się dziecko. Druga wizyta odbywa się około 9 miesiąca życia dziecka w ramach kontroli stanu zdrowia dziecka.

co należy się każdemu dziecku

8.Wizyty profilaktyczne

Bardzo ważnym i równie niedocenianym elementem zupełnie bezpłatnej opieki zdrowotnej dla dzieci są wizyty profilaktyczne, czyli tzw. bilanse zdrowia. Poza tym, że są to wizyty bezpłatne, często nawet nie musimy o nich pamiętać- przychodnia sama zadzwoni i zaprosi na badanie. Wielu rodziców traktuje bilanse jako zbędne i nieważne, bo przecież badamy zdrowe dzieci. A to duży błąd. Wizyty profilaktyczne to czas na całościowe podejście do dziecka, jego problemów nie tylko zdrowotnych ale też społecznych, ocena umiejętności dziecka, jego zdolności i predyspozycji. W przypadku dzieci chorych przewlekle jest to również okazja do omówienia dotychczasowego przebiegu leczenia oraz planów na kolejne miesiące a nawet lata leczenia. Kiedy możemy skorzystać z takiej wizyty:

6.-9. tydzień życia dziecka

3.-4. miesiąc życia dziecka

6.miesiąc życia dziecka

7.miesiąc życia dziecka

8.miesiąc życia dziecka

Podczas tych wizyt wykonywane są pomiary dziecka: jego masy ciała, długości, obwodu głowy i klatki piersiowej oraz ciemienia przedniego. Poza tym wykonuje się testy przesiewowe w kierunku zaburzeń wzroku, słuchu, wrodzonej dysplazji stawów biodrowych oraz w przypadku chłopców przeprowadza się ocenę jąder (czy są obecne w mosznie). Dziecko powinno zostać szczegółowo zbadane, uwzględniając stan błony śluzowej jamy ustnej, skóry, głowy, szyi, oczu, uszu, płuc, serca, brzucha, układu moczowo-płciowego i kostno-stawowego. Pediatra zapyta również o żywienie dziecka i dokona oceny neurorozwojowej  oraz stanu odżywienia Maluszka.

 

2 rok życia dziecka

To tzw. „bilans dwulatka”. Jego najważniejszym zadaniem jest ocena tempa rozwoju fizycznego i psychomotorycznego. Poza w/w badaniami, pediatra oceni również wykonanie szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień, określi współczynnik masy ciała (Body Mass Index – BMI), przeprowadzi testy przesiewowe (m. in. w kierunku wykrywania zeza) oraz szczegółowy wywiad. Poza tym zmierzy ciśnienie tętnicze krwi i oceni higienę jamy ustnej.

4rok rok życia dziecka

Bilans czterolatka poza elementami bilansu dwulatka, zawiera również ocenę sprawności ruchowej i koordynacji dziecka, rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, aktywności fizycznej oraz rozwoju mowy. Jest to również moment, gdy omawiane są przewlekłe problemy zdrowotne dziecka oraz ich leczenie.

5 rok życia dziecka

W tym momencie życia dziecka dodatkowo poza schematem badania opisanym powyżej pediatra ocenia dojrzałość szkolną oraz kwalifikuje dziecko do zajęć wychowania fizycznego. Ważnym elementem badania jest ocena układu ruchu pod kątem obecności bocznego skrzywienia kręgosłupa, oraz wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i widzenia barw.

8.-9. rok życia dziecka

12.-13. rok życia dziecka

15-16 rok życia dziecka

18-19 rok życia dziecka

U dzieci starszych od 8 do 19 roku życia schemat badania pediatrycznego jest bardzo podobny do tego, który obowiązuje u dzieci młodszych. Bardzo ważnym dodatkowym elementem tych badań jest ocena dojrzewania płciowego.

9.Stomatologia dziecięca

Higiena jamy ustnej Malucha to dla wielu rodziców trudny temat. Bo chociaż w teorii wszyscy wiedzą o co chodzi, zaawansowana próchnica wśród dzieci to nierzadki widok. Gorąco zachęcałam Was to zgłębienia tego tematu we wpisie „Tańcz szczoteczko, tańcz… O ważnej roli zębów mlecznych i metodach zapobiegania próchnicy u dzieci.” Jest on wciąż aktualny. Zapraszam do jego lektury wszystkich, którzy pragną należycie zadbać o higienę jamy ustnej swoich pociech już od pierwszego ząbka.

Jednym z powodów nie-leczenia próchnicy u dzieci są finanse. Rodzice skarżą się, że leczenie stomatologiczne dzieci jest drogie, a przecież mleczaki i tak wypadną, więc nie ma sensu ich leczyć. Nic bardziej mylnego!  Stan uzębienia mlecznego, oraz nawyki higieniczne jakie wyrobimy u Malucha, mają ogromny wpływ na stan zdrowia zębów stałych i całej jamy ustnej. Fakt- w wielu gabinetach stomatologicznych leczenie odbywa się tylko prywatnie, a jego koszty ponoszą rodzice. Ale nie wszędzie. Można poszukać gabinetu, w którym w ramach NFZ dziecko może skorzystać w wielu gwarantowanych świadczeń opieki stomatologicznej zupełnie za darmo!

co należy się każdemu dziecku

Jakie świadczenia przysługują dzieciom bezpłatnie w gabinecie stomatologicznym NFZ?
 • Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym (tzw. wizyta adaptacyjna) do ukończenia 6 roku życia – bez połączenia z innymi świadczeniami jest darmowa.
 • W ramach profilaktyki stomatologicznej dzieci bezpłatnie mogą skorzystać z :
  • zabezpieczenia bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych – 1 raz do ukończenia 8 roku życia,
  • lakierowania wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał – za każdą 1/4 łuku zębowego,
  • impregnacji zębiny zębów mlecznych, czyli lapisowania – za każdy ząb.
 • Gdy u naszego Malucha pojawi się próchnica, również ma on możliwość skorzystania z bezpłatnego leczenia stomatologicznego. W tej sytuacji dzieciom do ukończenia 18. roku życia nieodpłatnie przysługuje:
  • plomba światłoutwardzalna (tzw. biała) od „trójki” do „trójki”
  • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego,
  • całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych,
  • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych,
  • opatrunek leczniczy w zębie mlecznym.
 • Bezpłatne leczenie „kanałowe” (czyli endodontyczne), obejmuje u dzieci wszystkie zęby, z wyłączeniem leczenia zębów z miazgą zgorzelinową, posiadających trzy i więcej kanałów. Dla bardziej dociekliwych- poniżej szczegółowa lista gwarantowanych bezpłatnych świadczeń stomatologicznych, dotyczących leczenia kanałowego u dzieci:
  • amputacja przyżyciowa (,,żywej”) miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem,
  • amputacja przyżyciowa (,,żywej”) miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach,
  • ekstyrpacja przyżyciowa (,,usunięcie żywej”) miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1 kanał,
  • ekstyrpacja zdewitalizowanej (,,usunięcie martwej”) miazgi zęba z nieuformownym korzeniem – za 1 kanał,
  • amputacja mortalna (,,usunięcie martwej”) miazgi zęba mlecznego,
  • leczenie endodontyczne (,,kanałowe”) zęba z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba),
  • leczenie endodontyczne (,,kanałowe”) zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba),
  • leczenie endodontyczne (,,kanałowe”) zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 kanałów zęba (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba).
 • Na liście bezpłatnych świadczeń, z których dzieci mogą skorzystać w gabinecie lekarza dentysty znajdują się również procedury związane z leczeniem chorób przyzębia. Chociaż słowa dość trudne, zawsze można dopytać o nie stomatologa, do którego udajecie się ze swoim dzieckiem.
  • kiretaż (,,czyszczenie patologicznej kieszonki zęba”) otwarty – w obrębie 1/4 uzębienia,
  • gingiwoosteoplastyka (,,plastyka zmienionych chorobowo tkanek dziąsła i okolic dziąsła”),
  • plastyka przedsionka jamy ustnej,
  • założenie opatrunku parodontologicznego – każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe.
 • Ponadto u dzieci w ramach stomatologicznych  świadczeń gwarantowanych mogą być wykonywane inne zabiegi chirurgiczne:
  • operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem elementu, umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku,
  • operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych,
  • resekcja wierzchołka korzenia zęba – dotyczy zębów przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3).

 

Warto pamiętać, że wszystkie opisane powyżej procedury nie obejmują znieczulenia i zaopatrzenia rany.

 

 • Niewielu rodziców zdaje sobie sprawę z tego, że u dzieci istnieje możliwość bezpłatnego leczenia ortodontycznego wad zgryzu. Zastosowanie aparatu do zdejmowania (ruchomego) jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12 roku życia, kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu do ukończenia 13 roku życia oraz jedna naprawa aparatu ortodontycznego w roku kalendarzowym są nieodpłatne.

ALE : gdy aparat wykonany w ramach świadczeń gwarantowanych zostanie uszkodzony z powodu nieprawidłowego użytkowania, za jego naprawę i wymianę będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

UWAGA! NFZ nie refunduje stałych aparatów ortodontycznych.

 

 • W ramach bezpłatnego leczenia ortodontycznego dzieci mają zapewnione:
  • wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli, jako samodzielne postępowanie,
  • korekcyjne szlifowanie zębów,
  • wykonanie zgryzu konstrukcyjnego jako czynność odrębna,
  • analizę telerentgenogramu (Rtg twarzoczaszki), zdjęcie pantomograficzne (Rtg całego uzębienia) wraz z opisem – 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego; zdjęcie cefalometryczne (Rtg kości i twarzoczaszki) w uzasadnionych przypadkach – 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego, z wpisem do dokumentacji.Na takie zdjęcie skierowanie wydaje lekarz ortodonta i wskazuje, gdzie wykonać je bezpłatnie
  • utrzymywacz przestrzeni, jako samodzielne postępowanie,
  • środki do wprowadzenia pojedynczego zęba do łuku po chirurgicznym jego odsłonięciu – z wyłączeniem aparatów stałych,
  • leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym,
  • leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym,
  • kontrolę przebiegu leczenia z aparatem ruchomym – nie częściej niż 12 razy w okresie 12 miesięcy,
  • naprawę aparatu ruchomego z wyciskiem,
  • rekonstrukcję aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie,
  • protezę dziecięca częściowa,
  • protezę dziecięca całkowita.
 • Nawet jeśli Wasze dziecko skończyło już 12 lat, w ramach leczenia ortodontycznego do ukończenia 18. roku życia bezpłatnie przysługuje mu:
  • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej,
  • badanie przez lekarza specjalistę,
  • proteza dziecięca częściowa i proteza dziecięca całkowita (dla dzieci, które mają ubytki w zębach stałych lub mlecznych – protezę wykonuje ortodonta),
  • korekcyjne szlifowanie zębów.

 

Każde dziecko do ukończenia 18. roku życia trzy razy w roku kalendarzowym może bezpłatnie skorzystać z kontrolnego badania stomatologicznego, czyli tzw. „przeglądu”  jamy ustnej

Poza tym dzieciom dodatkowo przysługuje profesjonalna profilaktyka próchnicy w ramach kompleksowych, profilaktycznych świadczeń stomatologicznych. Kiedy zabrać dziecko na taką wizytę profilaktyczną? W momencie gdy zbliża się termin bilansu zdrowia:

w drugim/czwartym /piątym /szóstym/ siódmym /dziesiątym /dwunastym /trzynastym i szesnastym roku życia.

Szczegóły gwarantowanych świadczeń stomatologicznych u dzieci znajdziecie tutaj

10.Wyroby ortopedyczne i nie tylko

O tym kiedyś nie wiedziałam… ale teraz, gdy już wiem, chciałabym, abyście Wy również wiedzieli. Dzieciom ze zniekształceniami stopy (określonymi w rozporządzeniu, str. 16-patrz niżej), którzy są pod opieką ortopedy, chirurga, reumatologa, neurologa lub lekarza specjalisty rehabilitacji, przysługuje dofinansowanie na zakup obuwia ortopedycznego wykonywanego na zamówienie. Kwota dofinansowania w zależności od schorzenia wynosi u dzieci od 155 do 210 zł a przysługuje 1 raz na 6 miesięcy.

Poza tym istnieje możliwość uzyskania refundacji w przypadku zakupu ortez, gorsetów korekcyjnych, okularów, aparatów słuchowych, zestawów infuzyjnych do osobistych pomp insulinowych, cewników, pieluchomajtek a nawet peruki. Aby nadmiernie nie wydłużać wpisu odsyłam do źródła. Tutaj znajdziecie wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenia, na które możecie uzyskać dofinansowanie NFZ.

 

Ufff… To chyba wszystko co w tej chwili przychodzi mi do głowy. Być może ta lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości- dajcie znać jeśli wiecie o innych udogodnieniach finansowych w  ramach opieki zdrowotnej naszych polskich Maluszków :)Wiele jest jeszcze do zrobienia, ale bardzo wiele zależy również od Was- rodziców. Dzięki Waszym regularnym i konsekwentnym działaniom zdrowie Waszych dzieci może być objęte kompleksową wielokierunkową, opieką medyczną, I niekoniecznie za miliony monet… 🙂

Pozdrawiam

S.

Jeśli spodobał Ci się ten post zajrzyj również tutaj:
1.Bolączki małych brudasków. Choroby brudnych rąk-czym może się zrazić dziecko gdy nie dba o higienę.
2.Jak chorować i nie zbankrutować? 10 złotych zasad jak wydawać mniej pieniędzy w aptece.
3.Krótka historia o drugim życiu zębów, czyli o tym jak postępować gdy dziecko wybije ząb.

Źródła:

 1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042102135/T/D20042135L.pdf
 2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20081641027/O/D20081027.pdf
 3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001248/O/D20131248.pdf
 4. https://gis.gov.pl/images/pso_2018_r_.pdf